BDA−040无删减-BDA−040在线观看-枣庄电影网
首页电影连续剧综艺动漫资讯排行

BDA−040

安古斯(卢夫斯·塞维尔 Rufus Sewell 饰)和贝利(雷诺·维尔森 Reno Wilson 饰)在旅行途中结识了一名老水手,三人交谈甚欢相见恨晚。老水手将两人带到自己居住的城堡之中,在那里,隐藏着他引以为傲的秘密。原来,老水手曾经见过真正的美人鱼(卡拉·古奇诺 Carla Gugino 饰),不仅如此,他还费尽心机的捕获了她,将她囚禁在城堡之中。                                    
                               安古斯和贝利在美人鱼身上看到了无尽的商机,他们知道,这稀世珍宝能够给他们带来无限的财富和光明的未来,于是,两人联手将美人鱼偷走了。随着时间的推移,美人鱼的确给两人带来了财富,却也将他们推向了死亡的阴影之中。

热播科幻片

BDA−040热门推荐